Fırat Üniversitesi 2019 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Fırat Üniversitesi 2019 Bahar Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş başvuru şartları ve değerlendirme takvimi açıklandı! Ayrıca yazımızda 2018-2019 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları listesini de bulabilirsiniz.

“Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun olarak, 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında kurumlararası yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Peki Fırat Üniversitesi kurumlararası yatay geçiş başvuru şartları nelerdir? Fırat Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Fırat Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Şartları

 • Fırat Üniversitesi diploma programlarına diğer yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki diploma programlarından kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılır.
 • Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.
 • Öğrenci sadece tamamladığı dönemi takip eden döneme yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurulabilir.
 • İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı bir öğrenci, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilir.
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait GNO’sunun, en az 2.50 (dörtlük sistem için) veya 65 (yüzlük sistem için) olması gerekir.
 • Öğrenci, yatay geçiş başvurusu yapabilmek için kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait müfredatta belirtilen tüm dersleri almış olmalıdır. Birden fazla dersten başarısız olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamaz. Öğrencinin üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz.
 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kurumlararası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler başvuramaz.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası (uyarma cezası ve kınama cezası hariç) almış öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

Fırat Üniversitesi 2019 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş İçin Gereken Belgeler

 • Onaylı transkript belgesi
 • Onaylı ders içerikleri
 • Disiplin cezası almadığına dair belge (Uyarma ve kınama cezası hariç)
 • Adayın %10’a girdiğine dair belge (İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş başvurusunda bulunanlar için)

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 • Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak, 21-28 Ocak 2019 tarihleri arasında ilgili Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile yapılır. Postayla yapılan başvurulardaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur.
 • Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin 12. Maddesindeki http://www.firat.edu.tr/tr/bilgi-sistemleri/dokumanlar/yonetmelikler-ve-yonergeler kriterlere göre başvurularının değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi ilgili Meslek Yüksekokulunda incelenir ve ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Eksik belgelerle veya belirtilen süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 • Keban/Sivrice/Elazığ Organize Sanayi Bölgesi/Kovancılar/Baskil/Karakoçan Meslek Yüksekokullarının kayıtları kendi okullarının öğrenci işlerinde, diğer Meslek Yüksekokullarının kayıtları ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.
 • Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılırlar.

Fırat Üniversitesi 2018-2019 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

21-28 Ocak 2019 : Başvuru dönemi
29-30 Ocak 2019 : Başvuruların değerlendirilmesi
31 Ocak 2019 : Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin intibak formlarının hazırlanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 01 Şubat 2019 : Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Fırat Üniversitesi internet sitesinde ilan edilmesi
04-05 Şubat 2019 : Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
06 Şubat 2019 : Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Fırat Üniversitesi internet sayfasından ilanı
07-08 Şubat 2019 : Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
04-11 Şubat 2019 : Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi
11 Şubat 2019 : Derslerin başlaması

İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu Lisans ve Ön Lisans Sözleşmeli Kadrolar Yayımlandı!

ÖSYM internet sitesinde ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3, lisans sözleşmeli kadroları yayımladı! Tercih Kılavuzu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

2019 ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu‘nda yayımlanan bilgilere göre; KPSS tercih adaylarının bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS Lisans 2018), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018 KPSS Ön Lisans ) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı, en az 60 olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 için tıklayınız.

Aşağıda KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 Sözleşmeli Kadro Listesini bulabilirsiniz. Aşağıdaki listede, adayların tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli kadrolar listesi yer almaktadır.

KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 Lisans Sözleşmeli Kadrolar

ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 Ön Lisans Sözleşmeli Kadrolar

ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 Yayımlandı!

ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 yayımlandı! ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Önlisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı, en az 60 olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Adaylar tercihlerini internet aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Adaylar tercihlerini, 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında ÖSYM’ye internet aracılığı ile gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 ‘te yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 2019 KPSS sınavına girmiş her iki aday da aynı puanı aldıysa; Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

ÖSYM KPSS Yerleştirme Nasıl Yapılır?

 • 2019 ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu ‘nda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

 • Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

 • Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

 • KPSS Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

 • Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, KPSS yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

2019 ÖSYM KPSS Yerleştirme Sonuçları – KPSS Tercih Kılavuzu

Yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitelerinden öğreneceklerdir.

ÖSYM KPSS Tercih Sonuçları’nın Duyurulması

KPSS Yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitelerinden öğreneceklerdir.

KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 İçin Tıklayınız.

KPSS Tercih Kılavuzu 2019-3 Lisans ve Ön Lisans Sözleşmeli Kadrolar

Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Başladı 2019-2020

2019-2020 Türk Eğitim Vakfı Burs başvuruları başladı! 1969 yılından beri yurt dışında burs vermeye devam eden Türk Eğitim Vakfı, 2019-2020 yılı için de burs vermeye devam edecek.

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Tıp Bursları Esasları 2019-2020

Türk Eğitim Vakfı araştırma çalışmaları için 2019-2020 yılları için yurt dışı tıp bursu verecektir. TEV burs başvurusundan yararlanmak isteyen ve Türk Eğitim Vakfı Burs başvurusu için başvuruda bulunacak
tıp doktorlarının istenilen şartları karşılamaları gerekmektedir.

2019-2020 TEV Bursu; A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulantemel bilimler ve uygulamalı alanlarda burs verilecektir. Öncelikle aşağıda belirtilen disiplinler dikkate alınacaktır. Ancak bu disiplinler haricinde deki konularda da bilgi ve uygulamasını geliştirecek kurumunun önerdiği adaylar da başvurdukları taktirde değerlendirmeye alınacaktır.

1.    Acil Tıp,

2.    Halk Sağlığı,

       a.  Epidemiyoloji

       b.  Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)

       c.  Obesite etiyolojisi ve tedavisinde mikrobiyota

3.    Neuorodegeneratif Hastalıklar,

4.    Moleküler Tıp,

       a.  Genetik

       b.  Patoloji

       c.  Metabolizma

       d.  Mikrobiyoloji

5.    Enfeksiyon Hastalıkları,

       a. Pediatrik

       b. Yetişkin

6.    Yoğun Bakım,

       a.  Pediatrik,

       b.  Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)

7.    Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),

8.    Farmakoloji,

9.    Dermatoloji,

10.  Romatoloji,

11.  Tedavide Stem Cell (Kök Hücre) uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji)

12.  Kanserde hedeflitedavi uygulamaları

Başvuruda bulunacak aday bursa ne kadar süre ihtiyacı olduğunu belirtmelidir. Bursun süresi 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. 

2019 – 2020 TEV Tıp Bursu İçin Son Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2019

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Başvurusu İçin Tıklayınız.

TEV Burs Başvurusu İçin Adaylarda Aranılan Nitelikler

 • T.C. vatandaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,
 • Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,
 • Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,
 • Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak. 

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı bursiyerlerinin seçimi aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

Yabancı dil seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen ve yurt dışındaki kurumlardan kabul belgelerini temin eden adaylar mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılacakların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakat Komisyonu adayların başvurularını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, kesin kararı TEV Yönetim Kurulu verir.

TEV Bursu Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na, TEV Genel Merkezi’nde veya Şube Başkanlıkları huzurunda hazırlayacağı taahhütname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını yurda dönüp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler. Mülakat Komisyonu, bursiyerin en iyi düzeyde eğitim alıp almadığını takip için her adaya komisyon içinden bir danışman atar. Bursiyer, danışmanına her üç ayda bir çalışmaları ile ilgili rapor gönderir (Danışman, bursiyerin çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir hazırlayacağı faaliyet raporu ile TEV’i bilgilendirir).

Yurt dışında kalış süresi iki sene olan bursiyerler, birinci yılın sonunda, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan temin edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları Vakfa gönderirler. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurt dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı belgeyi Türk Eğitim Vakfı’na verecektir.

TEV Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren resmi belge (transkript),
 • Tıp diplomasının tasdikli örneği,
 • Tıpta uzmanlık diplomasının tasdikli örneği,
 • Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler ve verdiği bildirilerin listesi ile sicil notu,
 • Tıp öğrenimi süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 • Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından ayrıntılı yazılmış bir sayfalık rapor,
 • Akseptans alınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin referansı,
 • Halen çalışmakta olduğu kurumda; çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,
 • Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,
 • Öğrenim göreceği yabancı dile yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Örneğin; Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet Memurları Sınavı, IELTS veya TOEFL) vermek veya Türk Eğitim Vakfı’nın öngördüğü bir dil sınavından geçmiş olmak.

Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Dosyaya Eklenecek Form

Türk Eğitim Vakfı 2019 – 2020 yurt dışı burslarına başvuracak tüm adayların bu formu doldurması zorunludur.

Formun doğru ve eksiksiz doldurulması için adayın öncelikle ilan ve açıklama yazılarımızı dikkatle okuması gerekir.


2019 MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı – Milli Savunma Üniversitesi

2019 MSÜ Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan, 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı – 2019 MSÜ Sınavı yapılacaktır. 2019 MSÜ Sınavı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır.

2019 MSÜ Sınavı için başvurular 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Askeri Öğrenci Aday Belirleme 2019 MSÜ Sınavı 7 Nisan 2019 Pazar günü tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecektir. 2019-2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

1) Harp Okulları için 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT),

2) Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Harp Okulları için 2019 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2019 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

2019 Msü Sınavı Konuları ve Soru Dağılımları İçin Tıklayınız.

2019 MSÜ Sınavı Başvuru Şartları

2019 MSÜ Sınava girecek olan adayların sınav başvuru şartlarını dikkatli incelemelerini öneririz. Tüm koşulları taşıyan adayların sınav başvuruları kabul edilecektir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
 3. Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
 4. Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar)
 5. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019 MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
 6. ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 – 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.)

 7. Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

  a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2019-YKS TYT taban puanı almış olmak,

  b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019- YKS TYT ile 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2019-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

  c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.
 8. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

  a) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

  b) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

  c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

  ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

  d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

  e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
 9. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 10. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
 11. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 12. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 13. Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
 14. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 15. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 16. İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak, DİKKAT: Harp Okulları için 2019 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2019 MSÜ Sınavı Başvuru İşlemleri

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019 MSÜ Sınav Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır.

Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

İnternet adresinden) yapacaklardır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır.

Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır.

Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

BAŞVURU SÜRESİ : 16 Ocak-27 Şubat 2019 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 28 Şubat 2019)
SINAV TARİHİ : 7 Nisan 2019 SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135dakikaSINAV ÜCRETİ : 96,00 TL BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 10,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 7 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 144,00 TL

2019 MSÜ Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2018 MSÜ Sınavında Çıkmış Sorular İçin TIKLAYINIZ.

MSÜ Sınavında adaylara 120 dakikalık bir test uygulanacaktır. Çoktan seçmeli olarak uygulanacak olan bu sınav Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden oluşacaktır.

2019 MSÜ Başvuru Kılavuzu

2019 MSÜ Sınavı Aday Başvuru Formu

Başvuru Merkezleri

2019 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan/Dallar ve Kodları

Okul Türleri ve Kodları

2019 MSÜ Sınavı Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı

2019 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı | AYT – TYT

2019 YKS sınavına girecek olan adaylar için 2019 TYT sınavında karşılacakları 2019 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımını derledik. Sınavda çıkacak tüm konular ve soru dağılımları 2019 YKS TYT sınavına girecek tüm adaylar için merak konusu olmaktadır.

YKS sınavı olarak bilinen ve adayların yeni sistemin ikinci oturumunda karşılacakları TYT (YKS-AYT) sınavlarının konularını paylaşmaya özen gösteriyoruz. 2019 AYT Tarih konuları nelerdir? 2019 TYT YKS Tarih sınavında kaç soru çıkacaktır?

2019 YKS (TYT-AYT) sınavında çıkacak konuları paylaşıyoruz. Öncelikle TYT sınavında 40 Temel Matematik, 40 Temel Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji ayrıca 5 din, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

YKS sınavı olarak bilinen yeni sistemin 1.oturumu olan TYT Tarih konuları listesini sizler için paylaşıyoruz. Adaylar, 2019 TYT Tarih konularını ve soru dağılımlarını aşağıdaki listeden görebilirler. Son yapılan değişikliklere göre TYT sınavında 5 tarih sorusu karşımıza çıkacak. Tarih soruları sosyal bilimler sınavının içerisinde yer alacaktır.

2019 TYT YKS Tarih Konuları

Daha önce LYS Tarih konuları olarak bilinen 2019 YKS Tarih konuları;

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası

2019 AYT YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 1 1 1 1
İslam Öncesi Türk Tarihi 1 1 1 1 1 1 1 1
İslam Tarihi 1 1 1 1 1 1 1
Türk-İslam Tarihi 1 1 1 1 1 1 1
Osmanlı Devl. Kuruluşu 1 1 1
Osmanlı Devl. Yükselme Dön. 1 1 1 1 1 1 1
Yeniçağ’da Avrupa 1 1
19. yy’da Osmanlı Devl. 2 1 1 2 2 1 1 1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 1 1 1 1
20. yy’da Osmanlı Devleti 1 1 1 1
1. Dünya Savaşı 2 1 1
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık 1 1 2 1 2
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler 1 1 1 1 1
1. TBMM Dönemi 1 1 1 1 1
Kurtuluş Savaşı 1 3 1 1 1
2. TBMM Dönemi 1
Atatürk ilke Ve İnkılapları 3 2 2 2 2 2 2
Dış Politika 1 1 1 2 1
Milli Güvenlik Bilgisi 1 1 1
Toplam 17 17 15 15 15 15 15 5

2019 YKS TYT-AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları İçin Tıklayınız.

2019 YKS Özel Yetenek Sınavları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı!

2019 Bahar Yarıyılı Dönemi için İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları başladı!

2019 yılında ”İstanbul Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” sine uygun olarak Bahar yarıyılında öğrenci kabul edecektir. Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş esaslarına göre kabul edilecek adaylar, bahar yarıyılında öğrenci kabul edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Başvuru şekli, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi, başvuru koşulları ve ayrılan kontenjanlar aşağıda gösterilmiştir.

Başvurular , 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresi üzerinden online olarak ve takibinde evrak teslimi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. 2019 Bahar Yarıyılı İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız.

Başvuru Kılavuzunda belirtilen önemli bir not ise; Tercih yaptıktan sonra Eğitim ve Sınav Bilgilerinizi güncelleme işlemine izin verilmemektedir. Eğitim ve Sınav Bilgileriniz ile ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih bilgilerini silmesi gerekmektedir.

2019 Bahar Yarıyılı İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler

 • 2019 Bahar Yarıyılı İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş için başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri,
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi,
 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
 • Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) ,
 • Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı,
 • Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi,
 • İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi,
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Yurtdışı Kontenjanına başvuracak adaylardan istenecek diğer belgeler-tıklayınız,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Online Başvuru Formu,
 • Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 70 puan veya muadili puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir.
https://unimeydan.com/universite-haberleri

İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi : 15-19 Ocak 2019
Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen Bölümlere/Programlara Başvuranların Yeterlilik Sınavı : 22 Ocak 2019 Saat: 10.00 (Yer: Yabancı Diller Bölümü) Başvuruların Değerlendirilmesi için son gün : 24 Ocak 2019
Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı : 28 Ocak 2019
Kesin Kayıt : 6-8 Şubat 2019
Yedek Kayıt : 21-22 Şubat 2019

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI

Başvuru Koşulları

Kontenjanlar

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru Koşulları (15 Ocak 2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edildiğinde eklenecektir.)

DİPLOMA PROGRAMLARINA AİT TABAN PUANLAR (tıklayınız)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA AİT ADRES BİLGİLERİ İÇİN (Tıklayınız)

Sakarya Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuruları için Tıklayınız!

TEV 2019-2020 Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu Başvuruları Başladı

Türk Eğitim Vakfı TEV 2019-2020 Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu başvuruları başladı.

Türk Eğitim Vakfı , ülkemizin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek için lider özelliklerine sahip üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi için 1969 yılından beri yurt dışında burslar verir. TEV 2019-2020 yılları için de yurt dışı yüksek lisans bursu vermeye devam edecektir.

Adayların, 2019-2020 yurt dışı yüksek lisans bursundan yararlanabilmek için eksiksiz bir şekilde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı 2019 – 2020 yurt dışı burslarına başvuracak tüm adayların başvuru formunu eksiksiz doldurması zorunludur. Yurt dışı yüksek lisans bursu başvuru formu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Formun doğru ve eksiksiz doldurulması için adayın öncelikle ilan ve açıklama yazılarımızı dikkatle okuması gerekir. Bu Form aday tarafından doldurulup, çıktısı eksiksiz alınarak TEV başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Yurtdışı burslar ve formdaki sorunlarla ilgili sorularınızı yurtdisiburs@tev.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı 2019-2020 Yüksek Lisans Bursu İçin Aranan Nitelikler

 • T.C. vatandaşı olmakve 30 yaşından büyük olmamak. (1989 doğumlular başvurabilirler.)
 • Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. (İşletme Yönetimi için mezun ve en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar)
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden 3 olması, (Sadece Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler veya mezun olanlar başvuru yapabilir)
 • Yüksek Lisans programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.
 • Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak.

TEV, ABD ve Batı Avrupa yurtdışı yüksek lisans bursu bu yıl açılmayacaktır.

TEV – DAAD Almanya Bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından, 2019–2020 öğretim yılında Dil Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Fen Bilimleri, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Matematik, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sanat ve Tasarım, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler, Şehir Planlama ve Tıp dallarında lisans eğitimini tamamlayan başarılı gençlere Almanya’da master eğitimi için müşterek burs verilecektir.

TEV-DAAD bursları için TEV’e son dosya verme tarihi : 28 Şubat 2019

Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

BAŞVURU: Adaylar bir madde için müracaat edebilirler. Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar, başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri www.tev.org.tr adresinde yer alan ilgili maddelerin ekindeki dosyalardan alabilirler. Belgeleri TEV’den temin etmek isteyenler, ilgili tarihe kadar alabilirler.

DOSYA TESLİM: Adayların, yukarıdaki maddeler için ayrı konuları içeren tamamlayıcı bilgiler metninde belirtilen belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç ilgili maddede belirtilen tarihe kadar TEV’e ulaştırmaları gereklidir. İstenilen niteliklere uygun olmayanlar ile belgeler eksik olanların müracaatları kabul edilmez.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların müracaatları kabul edilmez. 

TEV-Japonya Bursu

Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar IUJ’de İngilizce İşletme Yönetimi (MBA)  ve Uluslararası ilişkiler alanlarında mevcut burs imkanları için başvurabilirler.

(TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2019)

TEV – DAAD Bursu Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Başvuru Formu için Tıklayınız.

En güncel üniversite haberleri, duyurular, burs haberleri ve çok daha fazlası için unimeydan.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın! 🙂

Twitter Adresimiz: @unimeydan


Tübitak Yüksek Lisans Bursu Başvuruları Başladı! 2019 Tübitak Bursu

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanabileceği 2019 Tübitak Yüksek Lisans Bursu başvuruları başladı. Münir Birsel Tübitak Yüksek Lisans Bursu ‘nun amacı, ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu , yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ve araştırmalarının tamamlamalarını sağlamaktır.

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı bursundan yararlanmak isteyen adayların aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir.

2019 Tübitak Yüksek Lisans Bursu Başvuru Koşulları

• T.C. vatandaşı olmak,

• Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

• Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından birinde, ilanda belirtilen tarihte ya da sonrasında ülkemizde bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak,

• Nisan 2007’de ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80.000 olmak, B) Doktora Başvuruları İçin • T.C. vatandaşı olmak,

• Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

• Yüksek lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.20/4.00 veya 80.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

• Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından birinde, ilanda belirtilen tarihte ya da sonrasında ülkemizde doktora programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak,

• Adayın, Nisan 2018’de ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80.000 olması gerekmektedir.

2019 TÜBİTAK Doktora Bursu Başvuru Koşulları

• T.C. vatandaşı olmak,

• Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

• Yüksek lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.20/4.00 veya 80.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

• Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından birinde, ilanda belirtilen tarihte ya da sonrasında ülkemizde doktora programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak,

• Adayın, Nisan 2018’de ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80.000 olması gerekmektedir. Tübitak burs başvuruları için son tarih 31 Ocak 2019’dur.

Yüksek lisans ve doktora bursları için son başvuru tarihi: 31 Ocak 2019

Tübitak Yüksek Lisans Bursu bursiyerlerinin burslarının devam edebilmesi için her yarıyıl/yıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 3.00/4.00 veya 75.00/100 olması gerekmektedir. Böyle olmaması durumunda Tübitak yüksek lisans bursu ve Tübitak doktora bursu devamı sağlanamayacaktır.

Ayrıca 2019 TÜBİTAK Bursu – Münir Birsel Vakfı tarafından danışmana gönderilerek doldurulması istenen “İzleme Form”larının olumlu olması gerekir.

Bu şartlardan herhangi birini sağlayamayan bursiyerlerin bursları bir yarıyıl/yıl dondurulur. İlgili koşulların tekrar sağlanması halinde, burs ödemeleri ilk eğitim dönemi başından itibaren yeniden başlatılır. Yarıyıl/yıl dondurma hakkı öğrenciye burs süresince bir kez verilir.

2019 Tübitak Yüksek Lisans Bursu ve Tübitak Doktora Bursu İçin Gereken Belgelere ve Ayrıntılı Bilgilere Buradan Ulaşabilirsiniz.

Tübitak Yüksek Lisans Bursu başvuru formu için tıklayın.
Tübitak Doktora Bursu başvuru formu için tıklayın.

YÖKDİL 2019 Başvuruları Başlıyor! YÖKDİL Sınavı Ne Zaman?

Altıncı YÖKDİL 2019 başvuru tarihi belli oldu! Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen YÖKDİL sınavının tarihi belli oldu. Altıncı YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00‘te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları, 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

http://yokdil.yok.gov.tr/

YÖKDİL 2019 Sınavı Nedir?

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan altıncı YÖKDİL 2019 sınavı; Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL 2019 , mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, ”akademiik yabancı dil sınavı” niteliği de taşıyor. Bunun nedeni ise adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini de belirlemesidir.

2019 YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başvurabilir. Aynı zamanda üniversitelerde akademik yükseltmelerde akademik dil yeterliliği isteyen adaylar da YÖKDİL 2019 sınavına katılabilir.

unimeydan.com